sinds 1994...
Leren wordt weer leuk!

Werkwijze

Intakegesprek

Voordat de studiebegeleiding begint, hebben we een intakegesprek met leerling en ouders/verzorgers. We definiëren het probleem en bespreken de verschillende vormen van begeleiding. Daarna maken we in gezamenlijk overleg, een plan van aanpak met kostenoverzicht.

De beste resultaten behalen we als het klikt tussen leerling en begeleider. Bij de keuze van de begeleider houden wij hier rekening mee.

Maandelijkse update

Iedere maand brengen we ouders/verzorgers telefonisch op de hoogte van de samenwerking tussen leerling en begeleider(s). We houden een administratie bij van de behaalde resultaten en maken van elke les een verslag. Indien gewenst, kunnen we bij het beëindigen van de begeleiding een verslag/getuigschrift schrijven.

Van begeleider naar coach

Onze manier van werken is erop gericht dat de begeleider zichzelf uiteindelijk overbodig maakt. Immers, een leerling moet alleen examen doen en is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijk succes. De begeleider biedt naast vakinhoudelijke hulp, een steun in de rug en treedt op als mentor en coach.
vader Christiaan, 14 jaar
(2 VMBO-HAVO)

"Wietske en haar medewerkers hebben een goede kijk op kinderen. Ze weten feilloos de vinger achter schoolzaken te krijgen. Daarnaast benaderen ze hen als gelijken. Leerlingen voelen zich door hen gerespecteerd."

Drs. Wietske E. Breman   |   Praktijk voor Studiebegeleiding   |   Kennemerpark 106   |   2051 KN Overveen   |   Tel. 023-5261135