sinds 1994...
Leren wordt weer leuk!

Soort begeleiding

Bijles

Vakinhoudelijke hulp bij alle vakken en op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Zeer geschikt voor leerachterstanden.

Huiswerkbegeleiding

Hoe leer en maak je je huiswerk zo goed en efficiënt mogelijk in de jouw beschikbare tijd? Gevolgd door schriftelijke of mondelinge overhoring.

Studievaardigheden

Hoe studeer je, hoe deel je tijd in en hoe organiseer je jouw werk? Hoe vergaar, orden en verwerk je informatie? En hoe bewaar je bij dit alles je goede humeur? Deze vaardigheden komen bij een latere studie ook van pas.

Agendabeheer

Zelfmanagement is timemanagement. Welke verplichtingen heb je en hoeveel tijd nemen die in? En, net zo belangrijk, hoeveel vrije tijd blijft er naast school over voor andere zaken en hoe besteed je die?

Geïntegreerde aanpak

Een combinatie van huiswerkbegeleiding, studievaardigheden , agendabeheer en waar nodig vakinhoudelijke bijles. Deze aanpak is speciaal voor leerlingen die al een aantal jaar op school zitten en van wie de resultaten in korte tijd teruglopen.

Ontwikkelen van eigen identiteit en zelfstandigheid in leren en studeren

Naast allerlei praktische zaken is het ook belangrijk om te leren op welke manier en op welke tijden je zelf het meest productief bent. En hoe je opgedane kennis kunt toepassen. Want een schoolvak staat niet op zich. Zo kan je bijvoorbeeld je kennis van Wiskunde toepassen bij Scheikunde en kennis van Nederlands gebruiken bij Geschiedenis.

Gesprekspartner ouders/verzorgers

Als u, ouders/verzorgers, vragen heeft over bijvoorbeeld de schoolkeuze, het onderwijstype, psychologische begeleiding of contacten met school, dan kunt u bij ons terecht voor een gesprek en/of advies. Hiervoor rekenen wij een adviestarief (zie Tarieven)

Kim, 16 jaar (4 VMBO)

"Mijn basiskennis in Frans was gewoon slecht. Tijdens de huiswerkbegeleiding kreeg ik bijles. Ik kreeg het zonder te vragen. Zo heb ik mijn achterstand flink kunnen wegwerken."

Drs. Wietske E. Breman   |   Praktijk voor Studiebegeleiding   |   Kennemerpark 106   |   2051 KN Overveen   |   Tel. 023-5261135